Staf Ahli 2

STAF AHLI BUPATI
BIDANG PEMBANGUNAN, KEMASYARAKATAN DAN SDM

 


MARIA KAMBANDUM, S.Sos., M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP : 19630914 198603 2 014